Sergea Muškić

Funkcija

Funkcija i TMP

U današnje vrijeme sve češće se susrećemo s funkcijskim poteškoćama uzrokovanima stresom. Važno je znati da tamogdje boli, nije uvijek uzrok boli. Temporomandibularni poremećaji naziv je za skupinu simptoma vezanih uz žvačni zglob i muskulaturu. Glavni simptomi su bolovi u zglobu i mišićima kao i stiskanje i škripanje zubima. U ostale simptome ubrajamo napetost u vratnim mišićima, glavobolje, migrene, zvukovi u ušima, teškoće otvaranja usta…
Nakon funkcijske dijagnostike te analize modela, pacijentu se preporučuju vježbe za relaksaciju žvačne muskulature, cijelog tijela kao i relaksacijske metode (yoga, vježbe disanja, meditacija, masaže) i nošenje udlage. Udlaga je terapija koja se preporuča nositi minimalno šest tjedana. Pomaže poništiti prisilne kretnje, nakon čega svaki pacijent treba proći adekvatnu sanaciju žvačnog sustava.

Protetika (mostovi i krunice)

Kada su zubi jače oštećeni nije ih uvijek moguće prekriti samo ispunom,ljuskicom kako bi se dobilo zadovoljavajuće funkcijsko i estetsko rješenje. Tada predlažemo krunice, kod manjka zuba most, odnosno ugradnju implantata.

Udlage

Jeste li znali da vas glava, ramena i vrat mogu boljeti od krivog položaja zuba, manjka zuba, sniženog ili povišenog zagriza?

Osim toga, užurbani tempo života pod stalnim stresom potiče žvačnu muskulaturu da je stalno napeta. Posljedica toga je sve veći broj pacijenata s ”istrošenim” zubima. Njima je nagrizna udlaga potrebna samo kao relaksacija žvačne muskulature i nosi se noću. Precizna funkcijska dijagnostika otkriva uzrok, a inicijalna terapija svih poremećaja funkcije žvačnog sustava radi se pomoću nagriznih udlaga.