Sergea Muškić

Holisticka Stomatologija

HOLISTIČKA STOMATOLOGIJA

Holistički pristup označava gledanje na organizam kao na cjelinu. U stomatologiji to bi značilo da žvačni sustav utječe na cijeli organizam te da cijeli organizam utječe na naš žvačni sustav.

U skladu s tim pristupom, mi ne ispitujemo samo probleme sa zubima, već istražujemo i ostale fizičke i psihološke simptome. Holistički stomatolog priupitat će vas o vašim prehrambenim navikama, unosu vitamina i minerala te će vas na temelju vaših navika i stanja organizma savjetovati i educirati o pravilnom provođenju oralne higijene, vježbama za žvačne mišiće, promjeni prehrambenih navika i slično.

Pritom svakom pacijentu pristupamo individualno i u pozitivnom tonu kako bismo utjecali pozitivno na promjene kroz pomno i stručno odabrane individualne materijale i tretmane za pacijenta.

U današnje vrijeme pacijenti su sa svih strana bombardirani informacijama te često rješenja za vlastite probleme tražimo na internetu tj. “Dr. Googleu”. Želja nam je da se naši pacijenti osjećaju sigurno u ordinaciji te da vam pokažemo kako moderna stomatologija u ugodnoj atmosferi daju rezultate.